Preskocit navigáciu

Vyjadrenia zahraničných partnerov k pôsobeniu slovenských SOF v Afganistane


Vyjadrenia zahraničných partnerov k pôsobeniu slovenských SOF v Afganistane

 

 Veliaci poddôstojník ANASOC (Afghan National Army Special Operations Command - Veliteľstvo špeciálnych síl afganskej národnej armády) štábny nadrotmajster Faiz Mohammad Wafa zhrnul svoj postoj k partnerom do troch základných čŕt:

 Vzťahy: "Vzťah medzi afganskými, americkými a slovenskými špeciálnymi jednotkami je excelentný, výnimočný. Pracujeme ako jeden tím vzájomne rešpektujúci zvyky a tradície každého z partnerov - to bude pokračovať naďalej".

 Výcvik: "Afganská národná armáda ANA (Afghan National Army) je nanovo založená armáda, ktorá potrebuje spolupracovať s jednotkami NATO. Partneri z medzinárodného prostredia asistovali Afganskej národnej armáde s rozvojovými programami, obzvlášť pre poddôstojníkov. Veríme, že sme sa naučili 99 % postupov výcviku od partnerov a teraz si cvičíme a školíme inštruktorov na profesionálnej úrovni, vo výcvikovom centre pre našich študentov a vojakov (SOE – School of Excellence – škola výnimočnosti)".

 Operácie: "Väčšina operácií je teraz vedená Afganskou národnou armádou po celom Afganistane. ISAF má za úlohu mentorovať dodržiavanie pravidiel boja a logistickú podporu. Afganská armáda tiež využíva profesionálne a efektívne skúsenosti získané od medzinárodnej komunity z denne vykonávaných operácií".

 

 

 Veliteľ CDO-SOAG plukovník Brian S. Petit:

 “Úloha tímu SOAG vyžaduje unikátny prístup. V tomto bode kampane je naša práca smerovaná pre afganský systém a procesy našich afganských partnerov a nie pre nás. Je veľmi neskoro, aby sa v tejto fáze naprojektovalo nevhodné riešenie afganských problémov. Je čas posilniť afganských lídrov, ktorí používajú afganský systém logistiky, personalistiky, operácií a výcviku. Najlepší poradcovia používajú ich expertízy ako základný kameň na to, aby bolo možné úplne pochopiť a poradiť ANASOC (Afghan National Army Special Operations Command - Veliteľstvo špeciálnych síl afganskej národnej armády) ako využiť a efektívne pracovať v prospech udržateľných afganských procesov. Príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia sú perfektne pripravení pre túto úlohu. Sú to vyspelí, vysokokvalifikovaní dôstojníci a poddôstojníci s takmer všetkými bojovými skúsenosťami, ktorí prispievajú ku každému aspektu budovania ANASOC. Tu sme všetci jeden tím - organizovaní podľa funkcií, nie podľa národnosti – vybudovaný na základe unikátnych hľadísk a prístupov pre pomoc Afgancom budovať a bojovať".

 

 

Pohľad veliaceho poddôstojníka poradenskej skupiny pre špeciálne operácie (CDO-SOAG Commando Special Operations Advisory Group) štábneho nadrotmajstra Róberta E. Weeleho na spoločné nasadenie:

 “Veliteľstvo špeciálnych síl v Afganistane NSOCC-A, ako riadiace veliteľstvo špeciálnych síl v Afganistane, prišlo s myšlienkou vytvorenia poradenskej skupiny pre špeciálne operácie (SOAG - Special Operations Advisory Group) pri príprave misie Resolute Support Mission (RSM). RSM je postupná kampaň štátov Aliancie NATO, vedená USA, v ktorej bude plná zodpovednosť v krajine trasnformovaná na Afganské národné bezpečnostné sily (ANSF - Afghan National Security Forces), zatiaľ čo NATO výrazne zredukuje svoju prítomnosť v krajine. Táto poradenská skupina, CDO–SOAG, je spoločný poradensky tím, ktorý hrá významnú úlohu v rozvoji dlhodobej udržateľnosti veliteľstva špeciálnych síl a špeciálnych síl afganskej národnej armády. Vykonáva výcvik, poradenstvo, asistenciu (Train, Advise, Assist - TAA). Poskladaný je z amerických špeciálnych síl (U.S. Special Operation Forces), špeciálnych síl Slovenskej republiky (5. pluk špeciálneho určenia) a civilných kontraktorov. Poradenské úsilie smeruje k veliteľstvu špeciálnych síl afganskej armády (Afghan National Army Special Operations Command - ANASOC), ktoré velí približne 10.000 vojakom a zodpovedá za riadenie dvoch brigád, deviatich taktických práporov (Special Operations Kandak - SOK) a štyroch podporných práporov, rozmiestnených po celom Afganistane. Navýšenie segmentu CDO-SOAG o tridsiatku vojakov z 5. pluku špeciálneho určenia umožnilo CDO-SOAG väčší záber v mentorovaní a rozšírení skúseností z oblasti špeciálnych síl zavedených do systému práce, výcviku, taktiky a procedúr Veliteľstva špeciálnych síl afganskej národnej armády. CDO-SOAG vypracovalo metodiku rozloženia, z ktorej vyplýva pôsobnosť americkým a slovenským špeciálnym silám, civilným kontraktorom, všetkým sekciám štábu a odborným poradcom štábu na podporu práporov a školy špeciálnych síl afganskej národnej armády (School of Excelence - SOE). Tento rozložený efekt umožňuje riadiť víziu a poradenstvo synchronizované na všetkých operačných stupňoch.

 Partnerstvo medzi CDO-SOAG, slovenskými špeciálnymi silami a ANASOC rastie denne. Náš slovenský partner významne prispieva k tomuto úsiliu od školenia nových členov skupiny po poradenstvo kľúčovým osobám štábu. 5. pluk špeciálneho určenia poskytuje priestor pre dosahovanie týchto dôležitých úloh - cieľov. Ich úsilie nemá len hlboký dopad na generáciu afganských síl a ich udržateľnosť, ale tiež pomohli CDO-SOAG A NSOCC-A definovať nevyhnutné nástroje pre úspešnú vonkajšiu pomoc vnútornej ochrane a funkčnosti špeciálnych síl.”Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - Dátum: 18.05.2014
Čítanosť: 14339
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share