Preskocit navigáciu

Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

  V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: KaGŠ-38-86/2014-PrO zo dňa 31. marca 2014 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v termíne od 2. do 13. júna 2014 v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina. Dĺžka výberu nie je závislá od typu ponúkanej funkcie.

 

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu:

 • profesionálny vojak OS SR,
 • zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),
 • plavec,
 • predloženie požadovanej dokumentácie.

 

 Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:

 • písomná žiadosť profesionálneho vojaka OS SR o zaradenie do výberu s vyjadrením veliteľa k zaradeniu profesionálního vojaka do výberu. V žiadosti je potrebné uviesť konkrétnu funkciu, o ktorú má uchádzač záujem,
 • overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka,
 • kópia posledného služobného hodnotenia,
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči profesionálnemu vojakovi nie je začaté trestné stíhanie,
 • osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (výhodou je úspešné absolvovanie minimálne SLP 1 anglický jazyk),
 • ďalšia dokumentácia (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka, záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály a pod.),
 • kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2013,
 • kópia bezpečnostnej previerky,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti zúčastniť sa výberu, t. j. vyjadrenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača o službu v 5. pluku špeciálneho určenia, prípadne o príčinách, ktoré by mohli ovplyvniť celkový výkon uchádzača, napr. operácia, užívanie antibiotík, nedoliečené vážne zranenia (priniesť so sebou na výber).

 

 Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 9. mája 2014.

 

 Kontaktné osoby:

kpt. Mgr. Lenka PETROVÁ, č. tel.: 44 24 84, e-mail: lenka.petrova@mil.sk

rtm. Mgr. Vladimír STOILA, č. tel.: 44 24 75, e-mail: vladimir.stoila@mil.sk

 

 V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované.

 Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky. Ubytovanie bude zabezpečené v objekte 5. pluku, stravovanie bude zabezpečované prostredníctvom stravných lístkov po ich zakúpení.

 Výber personálu do pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh Síl pre špeciálne operácie.

 

 1. časť - testy fyzickej zdatnosti

 • vševojskové preskúšanie
 • preskúšanie z plávania
 • preverenie odbornej spôsobilosti
 • preverenie jazykovej spôsobilosti
 • psychotesty

 

 2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď.

 

 Odstúpenie z výberu:

 • na vlastnú žiadosť
 • zdravotné dôvody
 • závažné porušenie BOZP

 

 Všeobecné podmienky a hodnotenie

 Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie do 5. pluku špeciálneho určenia po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu dvoch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.

 Výsledok výberu písomne oznámi veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia uchádzačovi a veliteľovi vojenského útvaru, ktorý ho do výberu vyslal, do 14 dní od skončenia výberu.Autor: 5. pšu – kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu – kpt. Mário Pažický - Dátum: 16.04.2014
Čítanosť: 18880
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share