Preskocit navigáciu

Príslušník 5. pluku špeciálneho určenia absolvoval americkú Univerzitu špeciálnych síl


Príslušník 5. pluku špeciálneho určenia absolvoval americkú Univerzitu špeciálnych síl

 Deväťmesačný kurz veliacich poddôstojníkov Síl pre špeciálne operácie v Spojených štátoch amerických úspešne absolvoval v septembri tohto roka príslušník žilinského 5. pluku špeciálneho určenia nadrotmajster Martin Boháčik.

 Odborný rast veliaceho poddôstojníka pluku zabezpečilo Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie v Európe (Special Operations Forces Command Europe - SOCEUR) v rámci vzdelávacieho programu Univerzity Síl pre špeciálne operácie veliteľstva Síl pre špeciálne operácie USA (Joint Special Operations University – JSOU – USSOCOM) v americkej Tampa Bay na Floride. Tento druh vzdelávania je určený, až na niekoľko výnimiek, výhradne študentom amerických Síl pre špeciálne operácie. Zahraničným študentom univerzita umožnila rozšíriť si vzdelanie prvýkrát v minulom roku. Žilinčan Boháčik bol po kolegoch z Nového Zélandu a Holandska iba tretím zahraničným frekventantom, ktorý špecializovaný kurz na Floride absolvoval.

 Už pri otváraní kurzu prezident Univerzity JSOU – USSOCOM Brian Maher zdôraznil študentom význam ďalšieho odborného vzdelávania. „Ako prezident, som úplne oddaný akademickej výnimočnosti, našej publikovanej dlhodobej vízii a budem pokračovať v inovatívnych krokoch pri zabezpečovaní vzdelávania príslušníkov Síl pre špeciálne operácie, ktoré sú stále základným kameňom ich dlhodobého profesionálneho rozvoja,“ povedal Maher. Tento spôsob podľa prezidenta univerzity ponúka niektoré z mnohých vzdelávacích príležitostí, ktoré  Univerzita Síl pre špeciálne operácie poskytuje. Zároveň vo svojom vystúpení zdôraznil, že príslušník špeciálnych síl musí disponovať vždy aktuálnymi informáciami zo svojej odbornosti. „Úprimne dúfam, že Vaše absolvované diaľkové vzdelávanie Vám dáva komplexné informácie, ktoré sú včasné, relevantné a špecificky zamerané na Vás - bojovníkov-diplomatov špeciálnych síl,“ dodal Brian Maher.

 Úspešné zvládnutie náročného kurzu, ktorý Boháčik absolvoval v diaľkovej aj rezidenčnej forme, víta aj veliteľ nášho jediného útvaru špeciálnych síl plukovník Ľubomír Šebo. „Možnosť štúdia pre nášho príslušníka vnímam ako dôkaz dôvery v naše spôsobilosti a doterajšej výbornej spolupráce amerických partnerov s naším plukom,“ povedal veliteľ žilinského pluku. Zvyšovanie úrovne vzdelávania v programe tejto prestížnej univerzity je podľa Šeba výraznou podporou odborného rastu poddôstojníckeho zboru slovenských síl pre špeciálne operácie.

 Kurz veliacich poddôstojníkov Síl pre špeciálne operácie trvá deväť mesiacov a je rozdelený do dvoch častí. „Prvú predstavuje diaľkové štúdium (Distance Learning) a druhú rezidenčné štúdium (Residence Learning),“ vysvetlil nadrotmajster Boháčik. Táto forma vzdelávania podľa slovenského absolventa umožňuje používanie progresívnych študijných programov s úsporou finančných nákladov.

 Ďalším dôkazom výbornej spolupráce poddôstojníckeho zboru 5. pluku špeciálneho určenia s veliteľstvom SOCEUR bolo aj pozvanie nadrotmajstra Boháčika na slávnostnú ceremóniu zmeny na poste veliaceho poddôstojníka SOCEUR. Slávnosť sa uskutočnila 2. októbra 2013 na pôde veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v nemeckom Štuttgarte pri príležitosti ukončenia pôsobenia štábneho nadrotmajstra Charlesa Sekelskyho vo funkcii veliaceho poddôstojníka.  Jeho nástupcom sa počas ceremónie „Change of Responsibility“ oficiálne stal štábny nadrotmajster Gregory A. Smith.


Príslušník 5. pluku špeciálneho určenia absolvoval americkú Univerzitu špeciálnych síl Príslušník 5. pluku špeciálneho určenia absolvoval americkú Univerzitu špeciálnych síl

Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - archív - nrtm. Martin Boháčik - Dátum: 21.10.2013
Čítanosť: 19573
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share