Preskocit navigáciu

V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF


V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF

 Mesiac marec 2013 bol v žilinskom 5. pluku špeciálneho určenia venovaný intenzívnej príprave vybraného personálu pre plnenie úloh Special Operations Task Group (SOTG - účelové zoskupenie špeciálnych síl) v dvoch líniach.

 Prvá línia, Joint Combined Education Training (JCET - spoločný medzinárodný vzdelávací výcvik), s príslušníkmi 4. práporu 10. skupiny síl pre špeciálne operácie USSOCOM (United States Special Operations Command – veliteľstvo pre špeciálne operácie USA) sídliaceho vo floridskej Tampe, začala edukačným týždňom. Frekventanti kurzu absolvovali prednášky Military Information Support Operations (MISO – vojenské podporné informačné operácie - niekdajšie PSYOPS - Psychological Operations – psychologické operácie), neskôr sa venovali zdravotníckej príprave v skrátenom kurze Combat Live Saver (CLS – bojový záchranár). Ten mal i praktickú časť - všetci cvičiaci si v nej museli o. i. vyskúšať zavádzanie infúzie či nosného vzduchovodu na kolegoch. JCET pokračoval prednáškami o Tactical Planning Process (TPP - plánovací proces na taktickom stupni) a Military Decision Making Proces (MDMP - vojenský rozhodovací proces), do ktorých boli implementované najnovšie poznatky z priestoru nasadenia jednotiek Síl pre špeciálne operácie (SOTU - Special Operations Task Unit) z predchádzajúcich období. Kulminačným cvičením vyvrcholila prvá línia prípravy personálu pluku s reálnym scenárom Key Leader engagement (KLE - rokovania s kľúčovými vodcami) a Deliberate Detention Operation (DDO - operácie plánovaného zatýkania). Jednotky Síl pre špeciálne operácie pôsobili vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť a cvičiaci štáb SOTG v Žiline. S reálnou situáciou korešpondovalo i zabezpečenie spojenia. To bolo v súlade s požiadavkami operácie a ako komplex bolo vyskladané z primárneho spojenia BICES (Battlefield Information Collection and Exploitation Systems – systém zberu a využitia informácií na bojisku) a záložných prostriedkov spojenia TACSAT (TACSAT - Tactical Comunication through Satellite – taktická komunikácia cez satelit), MIL (rezortná stacionárna komunikačná sieť) a celulárnych telefónov.

 V druhej línii prípravy sa vzdelávali členovia štábu pluku v kurze Special Operations Planning Process (planovací proces špeciálnych operacií), vedenom lektormi Joint Special Operations University z americkej Tampy, z Joint Mobile Education Team (MET - spoločný mobilný vzdelávací tým). Tieto prednášky, semináre a viacdňové plánovacie cvičenie smerovali k operačnému plánovaciemu procesu SOCC (Special Operation Component Command - operačné veliteľstvo síl pre špeciálne operácie) podľa doktríny NATO a venovali sa najmä multinárodnému veleniu a riadeniu (Multi – National Command and Control), plánovaniu s iniciáciou plánovania a analýzou úlohy, operačnému umeniu a dizajnu a oblasti koncepcie aplikovania analýzy úlohy a príprave a spracovaniu COA (Course Of Action – variant bojovej činnosti) a brífingov. Okrem dvadsiatky vojakov slovenských SOF (Special Operation Forces – Sily pre špeciálne operácie) sa kurzu zúčastnil aj člen Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR Alexander Hersi.

 Marcové aktivity s americkými partnermi naväzujú na spoluprácu s 10. skupinou špeciálnych síl USA. Tá začala na intenzívnejšej úrovni v roku 2011 s prípravou SOTU na nasadenie do operácie ISAF SOF. Spoločné výcviky sú prínosom pre obe zúčastnené strany. Tie tak majú možnosť výmeny skúseností z operácií.

 Slovenské SOF urobili v posledných rokoch výrazný pokrok v oblastiach spravodajstva, zdravotníckej prípravy, plánovacieho procesu, taktických postupov či spojovacej prípravy. Vedomosťami i praktickými skúsenosťami sú vo väčšine oblastí príslušníci žilinského pluku prinajmenšom porovnateľní s kolegami z amerických SOF. Konkurovať im však nemôžu materiálnym zabezpečením.

 Marcové zdokonaľovanie spôsobilostí bolo realizované výlučne v anglickom jazyku. To okrem jeho dynamizácie prinieslo i efekt atraktivity a náročnosti na pozornosť a jazykovú vybavenosť.

 Príprava SOTG je pre plánované nasadene v roku 2014 hlavnou výcvikovou úlohou 5. pluku špeciálneho určenia pre rok 2013. Na marcový výcvik JCET naviaže v apríli kurz TCCC (Tactical Combat Casualties Care – starostlivosť o ranených v boji na taktickej úrovni).


V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF I.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF I.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF I.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF I.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF II.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF II.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF II.V Žiline pokračovala príprava SOTG zdokonaľovaním spôsobilostí SOF II.

Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - archív - Dátum: 29.03.2013
Čítanosť: 58417
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share