Preskocit navigáciu

Bilaterálne stretnutie veliteľov SOF Slovenska a Poľska


Bilaterálne stretnutie veliteľov SOF Slovenska a Poľska

 V pondelok 18. marca 2013 navštívil veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plukovník Ľubomír Šebo, v sprievode veliaceho poddôstojníka pluku nadrotmajstra Martina Boháčika, poľských kolegov v útvare „Jednostka Wojskowa Komandosów“ v Lublinci. Táto jednotka je zaradená do zostavy poľských Síl pre špeciálne operácie POLSOCOM (Veliteľstvo špeciálnych síl Poľskej republiky).

 Slovenskú delegáciu prijal veliteľ poľskej partnerskej jednotky plukovník Wieslaw Kukula. Partneri sa navzájom informovali o poslaní, úlohách a operačných skúsenostiach svojich jednotiek so zameraním na plnenie úloh špeciálnych síl v operácii ISAF v Afganistane. K otvoreným témam rokovania o. i. patrili možnosti spoločného výcviku a plánovania. V tematickom bloku venovanom cvičeniu COBRA 2013 uvažovali o vyslaní jedného poľského cvičiaceho tímu na Slovensko. Došlo by tak k posunu vnímania medzinárodného rozmeru cvičenia, ktoré sa uskutoční v novembri 2013, na vyšší stupeň, kedy by, podľa pôvodného scenára, necvičili jednotky zúčastnených krajín výlučne na vlastnej domácej pôde. Cvičenie COBRA 2013 je aktivita SOCC (Special Operations Component Command – operačné veliteľstvo špeciálnych síl) s riadiacim štábom v Poľsku. Vytvorenie SOCC pre strednú a východnú Európu je ambíciou Poľska.

 Návšteva, ktorej cieľom bola iniciácia blízkej užšej spolupráce medzi týmito špeciálnymi útvarmi, pokračovala prehliadkou výcvikových priestorov a zariadení, ktorými poľské SOF (Special Operation Forces - Sily pre špeciálne operácie) disponujú.

 V závere návštevy velitelia SOF konštatovali vysoký stupeň materiálovej kompatibility, čo je potrebné vnímať ako dobrý základ pre spoluprácu. Tou by mohla byť rozšírená príprava SOTG (Special Operations Task Group - účelové zoskupenie špeciálnych síl) pre operáciu ISAF a kooperácia na blížiacom sa medzinárodnom cvičení Síl pre špeciálne operácie COBRA 2013. Za veľkú výhodu považujú obaja velitelia kultúrnu a jazykovú blízkosť krajín, ale aj fyzickú blízkosť lokácie oboch jednotiek. Prípadnému spoločnému nasadeniu môžu predchádzať vzdelávacie projekty JCET (Joint Combined Education Training).Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: web wojskaspecjalne.mil.pl - Dátum: 20.03.2013
Čítanosť: 45210
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share