Preskocit navigáciu

Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA


Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA

 Vo štrvtok 29. marca 2012, na slávnostnom nástupe pluku, privítali spolu tridsaťšesť príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa v uplynulých dňoch vrátili z plnenia úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu ISAF SOF v Afganistane a ALTHEA v Bosne a Hercegovine.

 Slávnostného nástupu sa zúčastnila predsedníčka vlády SR poverená riadením ministerstva obrany SR v sprievode náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajora Petra Vojteka.

 „Ak nejaká jednotka – jeden tím - dostane úlohu, je potrebné ju vyriešiť zodpovedne, kvalitne a včas. To ste robili aj Vy v dvoch rôznych vojenských misiách. Počas šiestich mesiacov ste vzdialení od našej vlasti zúročovali svoj dlhoročný náročný výcvik v reálnych operáciách. V Afganistane ste podstupovali najvyššie riziko, boli ste vystavení veľkému nebezpečenstvu. Dennodenne ste pracovali s členmi afganských bezpečnostných zložiek. Cvičili ste ich a viedli k tomu, aby mohli postupne prebrať zodpovednosť za Afganistan do svojich rúk a postarať sa v budúcnosti o bezpečnosť vo svojej krajine,“ povedala premiérka Radičová. Vojakom, ktorí sa vrátili z misie ALTHEA zdôraznila: „aj v misii ALTHEA v Bosne a Hercegovine ste boli blízko k miestnemu obyvateľstvu. V rámci Vašich úloh bolo nesmierne dôležité snažiť sa preniknúť do myslenia a cítenia tamojších ľudí, zohľadniť miestne tradície a rešpektovať kultúru a ich zvyky. Následne získané informácie spracovať a správne vyhodnotiť“.

 Iveta Radičová ocenila prácu všetkých tridsiatichšiestich vojakov pamätnými medailami. Tie si prevzalo dvadsaťjeden vojakov za pôsobenie v operácii ISAF SOF a jedenásť za splnené úlohy v operácii ALTHEA, všetci z 5. pluku špeciálneho určenia. Za operáciu ALTHEA premiérka udelila ďalšie štyri medaily vojakom z iných útvarov ozbrojených síl SR.

 „Nedávno ste sa po dlhej dobe odlúčenia stretli so svojimi blízkymi. Boli ste s nimi často v kontakte aj počas misie, no onedlho konečne budete môcť tráviť zaslúžené voľno spoločne. Určite si budete s chuťou a radosťou vychutnávať spoločné chvíle oveľa intenzívnejšie a tešiť sa so vzájomnej prítomnosti. Oddýchnite si, načerpajte novú energiu a užite si krásnu jar“, ukončila svoj prejav k prítomným.

 Novinárom predsedníčka vlády Iveta Radičová povedala: „Chcem poďakovať všetkým vojakom, pretože odviedli hrdinskú, výbornú a najmä profesionálnu prácu. Robili dobré meno Slovenskej republike a čo je najdôležitejšie všetci sa zdraví vrátili,“ povedala premiérka.

 Náčelník GŠ OS SR Peter Vojtek uviedol, že v Bosne a Hercegovine sa doteraz vystriedalo už dvestotridsaťjeden slovenských vojakov. „Z Afganistanu sa v uplynulých dňoch vrátila jednotka, ktorá plní špeciálne operácie. Je nasadená spolu s americkými vojakmi, s ktorými máme excelentnú spoluprácu. Cvičí špeciálne zásahové tímy a vojakov afganskej národnej armády,“ vysvetlil generálmajor Vojtek. V operácii ISAF sa doteraz vystriedalo viac ako dvetisíctristo slovenských vojakov.

 Slávnostného ceremoniálu privítania sa zúčastnila aj plukovníčka Laura Lotfus, vyslankyňa veliteľa Veliteľstva špeciálnych síl USA v Európe generálmajora Michaela Repassa, ktorá po ukončení oficiálneho programu odovzdala tímu SOTU pamätné mince svojho nadriadeného.

 

 

Operácia ISAF SOF - Afganistan

  Časť nasadených vojakov ozbrojených síl SR v operácii ISAF v Afganistane tvoria príslušníci žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Náplňou činnosti tejto SOF jednotky (Special Operation Forces - Sily pre špeciálne operácie) je plnenie plného spektra úloh Síl pre špeciálne operácie ako jediného ich predstaviteľa v OS SR. Tie všeobecne pozostávajú zo špeciálneho prieskumu a pozorovania, úderných akcií, vojenskej asistencie, vybraných úloh asistenčných operácií, poskytovania špecialistov a protiteroristickej činnosti.

 Dvadsaťjeden, resp. dvadsaťštyri príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia cvičí špeciálne policajné zásahové jednotky PRC (Provincial Response Company – provinčné zásahové tímy) od septembra minulého roka. Neoddeliteľnou súčasťou výcviku PRC je reálne spoločné nasadenie v operáciách v teréne – spoločné operácie a mentorovanie afganských partnerov. Do dnešného dňa vycvičili viac ako sto príslušníkov afganských zásahových tímov, ktorí budú v budúcnosti schopní plniť úlohy afganských bezpečnostných špeciálnych policajných síl.

 Činnosť tejto jednotky – SOTU (Special Operations Task Unit – Skupina špeciálneho určenia) má byť v konečnom dôsledku výrazným príspevkom pre takzvanú tranzíciu, čiže výcvik afganskej národnej armády a bezpečnostných síl pre postupné odovzdávania moci v krajine.

 Miesto presnej dislokácie, resp. provincia, v ktorej je vybudovaná materská základňa, kde trvalo pôsobí táto slovenská jednotka, sa nezverejňuje – všeobecne hovoríme o východe Afganistanu. Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia má významné postavenie aj na domácom poli krízového manažmentu. S bezpečnosťou operácií, ale i s bezpečnosťou príslušníkov pluku súvisia zaužívané opatrenia pre citlivé narábanie s identitou jednotlivcov – ich menami a podobizňami v médiach.

 

Operácia ALTHEA - Bosna a Hercegovina

 Úlohou príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných do tejto vojenskej operácie je plnenie úloh styčných a pozorovacích tímov (Liaison and Observation Team - LOT). Podstata ich práce spočíva najmä v monitorovacej činnosti v priestore zodpovednosti, v zabezpečovaní styku s predstaviteľmi miestnej samosprávy vo vymedzenom regióne priestoru operácie a vykonávanie tzv. styčnej činnosti a spolupráce s vládnymi, mimovládnymi organizáciami a štruktúrami medzinárodných organizácií v priestore operácie s cieľom zabezpečiť adekvátnu reakciu EÚ na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie v regióne. Principiálne ide o zber informácií od miestneho obyvateľstva a medzinárodných európskych inštitúcií v BIH s cieľom prevencie a predchádzania interetnickým konfliktom.

 

celý ceremonál - audio mp3

 

 


Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA I.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA I.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA I.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA I.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA II.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA II.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA II.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA II.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA III.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA III.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA III.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA III.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA IV.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA IV.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA IV.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA IV.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA V.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA V.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA V.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA V.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA VI.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA VI.Radičová privítala vojakov z operácií ISAF SOF a ALTHEA VI.

Autor: 5. pšu - npor. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - npor. Mário Pažický - Dátum: 30.03.2012
Čítanosť: 30019
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share