Analytici pripravovaní v spolupráci s AOS


Analytici pripravovaní v spolupráci s AOS

Invenčný a otvorený prístup a všestranná snaha o spoluprácu medzi Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a 5. plukom špeciálneho určenia charakterizujú júnovú prípravu analytikov žilinského pluku na výpočtových prostriedkoch s náročným softvérovým vybavením v oblasti geografickej analýzy.

Odbornú prípravu viedol spravodajský dôstojník pluku, ktorý skombinoval teoretické vedomosti nadobudnuté prevažne v špecializovanom kurze síl pre špeciálne operácie a spravodajskom kurze NSIC (NATO SOF /Special Operations Forces/ Intelligence Course – Spravodajský kurz NATO Special Operation Forces) v NSHQ (NATO Special Operation Forces Headquarters) v belgickom Monse s praktickými skúsenosťami získanými počas pôsobenia vo  veliteľstve špeciálnych síl operácie ISAF v Afganistane. Tradične výborná spolupráca medzi akadémiou a plukom pokračuje hlavne vďaka osobnému prístupu docenta Martina Marka a Mariána Babjaka z katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Geografická analýza má z pohľadu spravodajstva nesmierny prínos v oblasti dlhodobého až strednodobého plánovania operácie či ťaženia. Nepostrádateľným je jej prínos pre detailné plánovanie operácie na taktickom stupni. Jej „vedľajším efektom“ je poskytovanie podkladov pre logistické plánovanie a spojenie. Najvýraznejším prínosom geografickej analýzy je efektívnejšie vyhodnocovanie činností protivníka ale i iných zúčastnených strán s ohľadom na priestor operácie a využívanie možností tohoto priestoru. Prostredníctvom odborného narábania s geografickou analýzou je možné veľmi presne identifikovať možné priestory pre náborovanie a výcvik protivníka, ďalej je možné definovať pravdepodobný výskyt jeho aktivít namierených proti spojeneckým jednotkám resp. iným zúčastneným stranám, či už skupínám alebo jednotlivcom zodpovedným za takéto aktivity.


Analytici pripravovaní v spolupráci s AOS

Autor: 5. pšu - npor. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - S-2 - Dátum: 15.06.2010
Čítanosť: 46323
Verzia pre tlač

Skočiť na menu