Návšteva zo SOCEUR u žilinských špeciálov


Návšteva zo SOCEUR u žilinských špeciálov

 V dňoch 17. – 19. augusta 2015 navštívil štábny nadrotmajster Andrew I. Harrison, veliaci poddôstojník amerického Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v Európe (US SOCEUR – US Special Operations Command Europe) Slovenskú republiku. Na pozícii pôsobí iba od júla tohoto roku.

 Nosným námetom Harrisonovej pracovnej návštevy Slovenska bolo stretnutie s veliacimi poddôstojníkmi oddielov 5. pluku špeciálneho určenia. Tieto pozície boli práve vytvorené a veliaci poddôstojník US SOCEUR využil príležitosť na zdôraznenie ich úloh v systéme Síl pre špeciálne operácie. Poukázal pritom na vlastné skúsenosti. Harrison sa ďalej zoznámil so zaradením slovenských Síl pre špeciálne operácie v štruktúrach Generálneho štábu OS SR (GŠ OS SR).

 V čase návštevy pluku, GŠ OS SR a jeho Odboru síl špeciálneho určenia, Andrew Harrison zdôrazňoval, že slovenské špeciálne sily sú jednou z jeho priorít - a práve to bol dôvod, prečo jedna z jeho prvých ciest v pozícii smerovala na Slovensko.

 Na pôde 5. pluku špeciálneho určenia prijal amerického hosťa veliteľ pluku plukovník Ľubomír Šebo. Návšteva vyvrcholila prijatím u 2. zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálmajora Pavla Macka. Témami rozhovorov bolo pôsobenie pluku na poli medzinárodného krízového manažmentu a možnosti pôsobenia a uplatnenie spôsobilostí pluku v súvislosti s reakciou na súčasné bezpečnostné rizika.

 Veliaceho poddôstojníka amerického veliteľstva po celý čas pobytu na Slovensku sprevádzal jeho slovenský partner - veliaci poddôstojník 5. pluku špeciálneho určenia - nadrotmajster Martin Boháčik.


SOCEUR u žilinských špeciálov  I.SOCEUR u žilinských špeciálov  I.SOCEUR u žilinských špeciálov  I.SOCEUR u žilinských špeciálov  I.SOCEUR u žilinských špeciálov  II.SOCEUR u žilinských špeciálov  II.SOCEUR u žilinských špeciálov  II.SOCEUR u žilinských špeciálov  II.

Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - rtm. Dominik Rucek - Dátum: 24.08.2015
Čítanosť: 10475
Verzia pre tlač

Skočiť na menu